SATANERIE | 2014

PATRAS MUSIC THEATRE WORKSHOP

Satanerie (1930)
Satiric phantasmagoria in a prologue and two acts

Music, text: Theofrastos Sakellaridis

Arrangement, musical direction: Kharálampos Goyós
Stage direction: Alexandros Efklidis, Dimitris Dimopoulos
Set design: Constantinos Zamanis
Costume design: Maria Vassilaki
Choreography: Katerina Analiti
Lighting design: Nikos Sotiropoulos
Musical coaching (soloists): Marilena Souri*
Musical coaching (chorus): Lina Geronikou*
Vocal coaching: Fotini Kostopoulos

Satan: Maria Katrivesi*
Andreas: Dimitris Nalmpantis
Charalampos: Vasilis Dimakopoulos*
Pamikos: Nicholas Maraziotis*
Synapiko: Antonia Kalaitzi*
Xenokratis: Spyros Papadatos*
Tsitsiplis: Themis Gouleakis*
Leader of the Spirits: Lina Geronikou*
Vice-Leader of the Spirits, Chinese Man: Evi Micha*
Secretary: Aliki Zafeiri*
Eleni: Dora Zikou*
Beauty: Marietta Sarri*
Sin: Eva Giannopoulou*
Longing: Stavroula Pollatou*
Pleasure: Efi Keramida*
Angels, Spirits, Devils, Temptations, Chambermaids: Christina Alexopoulou†, Irini Darkadaki, Lina Geronikou*, Eva Giannopoulou*, Angeliki Zoi Karagouni*, Efi Keramida*, Evi Micha*, Chrysa Pantazopoulou*, Stavroula Pollatou*, Marietta Sarri*, Aliki Zafeiri*, Dora Zikou*
Voice of the Archangel Gabriel: Dimitris Dimopoulos

Giorgos Bourdopoulos, clarinet, saxophone
Vagia Zeppatou, mandolin
Periklis Sioundas, accordion
Marilena Souri*, piano
Ioanna Forti‡, percussion
Yuri Bessonov, violoncello
Vilen Karapetian, double bass

Manuscript digitizing and reconstruction: Kharálampos Goyós, Alexandros Efklidis (supervision), Myrto Adali, Lina Geronikou*, Marietta Sarri*, Marilena Souri*

*Members of the Patras Music Theatre Workshop
†Members of the Patras University Choir
‡voluntary participation

First performance: June 10, 2014, International Patras Festival, Roman Odeon of Patras

Produced by the Patras Municipal and Regional Theatre
Co-production with the Municipal Conservatory of Patras
In collaboration with the music theatre company The Beggars' Operas (Athens)
and the Patras University Choir

http://www.dipethepatras.gr